Kategorialudzie

Komu pomagasz?

To miał być piękny czas. Po pięciu latach z jerami, Nadobną Paskawliną i głoskami zwarto-wybuchowymi przeprowadzka do nowego miasta była jak zapowiedź wielkiej przygody. Wystarczyło przybyć, zobaczyć i zwyciężyć.

Continue Reading